Arbeidshof Brussel, 21 februari 2017

21 februari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapLeeftijdAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een dame wordt ernstig ziek rond haar vijftigste. Haar werkgever voorziet een vorm van inkomensgarantie tot de leeftijd van zestig. Daarna kan ze hetzij haar pensioen nemen hetzij in dienst blijven maar zonder inkomensgarantieregeling en dus enkel de uitkering van het ziekenfonds. Ze roept discriminatie in zowel op grond van leeftijd als op grond van handicap en gezondheid.

Criterium: leeftijd – handicap – gezondheidstoestand

Datum: 21 februari 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Er is geen sprake van discriminatie op grond van leeftijd in het kader van deze aanvullende regeling voor sociale zekerheid aangezien het onderscheid niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht. De dame heeft wel degelijk een handicap maar ze heeft nooit om redelijke aanpassingen gevraagd voor een herinschakeling. Daarom kon de werkgever zich niet schuldig maken aan indirecte discriminatie op grond van handicap.

Afgekort: A.Hof Brussel, 21-02-2017

Downloads