Arbeidshof Brussel, 23 november 2021

23 november 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

In kantoorlokalen wordt asbest verwijderd. De betrokken bediende vraagt om op een andere locatie of thuis te mogen werken, met ondersteuning van een medisch attest, aangezien het betreden van de lokalen haar extreme angst bezorgt. Ze is afwezig omwille van ziekte en wordt uiteindelijk ontslagen. De werkgever geeft hiervoor een aantal redenen op die vreemd zijn aan haar gezondheidstoestand. In eerste aanleg wordt haar vordering voor discriminatoir ontslag ongegrond verklaard.

Datum: 23 november 2021

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat ze geen feiten aanvoert die kunnen leiden tot een vermoeden van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 23-11-2021

Downloads