Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalig), 10 mei 2023

10 mei 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werd ontslagen tijdens de periode dat hij afwezig was wegens een burn-out. Volgens de arbeidsrechtbank was het ontslag discriminatoir. Uit het dossier bleek dat de werkgever tijdens de afwezigheid van de man op zoek was gegaan naar elementen om de beslissing tot ontslag te kunnen onderbouwen.

Datum: 10 mei 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten

Een man werd ontslagen terwijl hij afwezig was wegens een burn-out. Hij meende dat hij werd gediscrimineerd op basis van zijn gezondheidstoestand. Het bedrijf daarentegen beweerde dat de man werd ontslagen omdat zijn prestaties onvoldoende waren.

Beslissing 

Uit de chronologie van de feiten leidde de arbeidsrechtbank een vermoeden van discriminatie af: de man had in de periode die voorafging aan zijn burn-out nooit een verwittiging gekregen, er was geen enkel element dat aantoonde dat het bedrijf de man wilden ontslagen in de periode die voorafging aan zijn burn-out, het ontslag gebeurde tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte …

Uit de stukken in het dossier leidde de arbeidsrechtbank af dat het bedrijf, zodra de man afwezig was wegens een burn-out, op zoek was gegaan naar elementen om de beslissing tot ontslag te kunnen onderbouwen.

Volgens de arbeidsrechtbank was het ontslag discriminatoir en de man kreeg de wettelijk voorziene forfaitaire schadevergoeding van zes maanden bruto-loon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 10-5-2023 – rolnummer 21/2287/A