Arbeidshof Brussel, 3 februari 2022

3 februari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bediende van een gemeente vervult belangrijke taken op vlak van organisatie en coördinatie, zowel intern als extern. Ze wordt ontslagen na herhaaldelijke afwezigheden omwille van ziekte.

Datum: 3 februari 2022

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

Beslissing:

Zoals in eerste aanleg, meent het Hof dat het doel van de gemeente, de goede werking van de dienst, legitiem is.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 3-02-2022

Downloads