Arbeidshof Brussel (Franstalig), 1 maart 2023

1 maart 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een bedrijf kon niet aantonen dat het niet mogelijk was om in redelijke aanpassingen te voorzien voor een chauffeur die getroffen was door de ziekte van Verneuil en werd veroordeeld voor discriminatie op basis van handicap.

Datum: 1 maart 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

De feiten   

Een man werkte als chauffeur bij een bedrijf dat beton produceert. Nadat bij hem de ziekte van Verneuil werd vastgesteld, was de man verschillende malen afwezig. Hij werd uiteindelijk ontslagen.

De man had nochtans voorgesteld om hem tijdelijk een andere functie te laten uitvoeren. Er werd hem een functie voorgesteld waarvoor hij geen geschikt brevet had en een functie die nog zwaarder was dan die van chauffeur.  Een andere chauffeur in het bedrijf, die een ongeval had gehad, werd tijdelijk tewerkgesteld bij de klantendienst. De chauffeur had voorgesteld om ook hem tijdelijk bij de klantendienst te laten werken, maar dat werd zonder opgave van reden geweigerd.

Beslissing

De ziekte vormde volgens het arbeidshof een handicap. De chauffeur had voldoende feiten aangevoerd die een vermoeden van discriminatie aantoonden, namelijk dat de werkgever weigerde om te voorzien in redelijke aanpassingen.

Het bedrijf kon niet aantonen dat het niet mogelijk was om in redelijke aanpassingen te voorzien voor de chauffeur. Bijgevolg kon hij aanspraak maken op de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden brutoloon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 1-3-2023