Arbeidshof Brussel (Franstalig), 18 april 2023

18 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw werd ontslagen tijdens haar afwezigheid wegens een burn-out. Uit de chronologie van de feiten leidde het arbeidshof een vermoeden van discriminatie af. Dit vermoeden kon niet worden weerlegd door de werkgever.

Datum: 18 april 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een vrouw werkte in een kinderdagverblijf, deeltijds als directrice en deeltijds als verpleegkundige. Ze was enkele maanden afwezig wegens een burn-out. Ze werd tijdens haar afwezigheid ontslagen. Ze kreeg een ontslagbrief waarin haar allerlei zaken werden verweten.

Beslissing

De arbeidsrechtbank oordeelde in eerste aanleg dat het ontslag gebeurde om discriminatoire redenen op grond van de gezondheidstoestand van de vrouw.

Volgens het arbeidshof wees de chronologie van de feiten op een vermoeden van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van de vrouw. De werkgever kon dit vermoeden niet weerleggen. In de ontslagbrief werden allerlei zaken verweten aan de vrouw. Maar het betrof zaken die gebeurden tijdens haar afwezigheid of zaken die niet tot haar verantwoordelijkheid behoorden.

Het arbeidshof bevestigde het vonnis van de arbeidsrechtbank en kende de vrouw een schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 18-4-2023