Arbeidshof Brussel (Franstalig), 5 april 2023

5 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Na een arbeidsongeval is een man langdurig afwezig. Hij wordt vervolgens ontslagen. Het arbeidshof oordeelt dat het ontslag discriminatoir was.

Datum : 5 april 2023

Instantie : arbeidshof Brussel

Criterium : gezondheidstoestand

De feiten   

Een man is operationeel site manager. In 2016 heeft hij een arbeidsongeval, waarna hij langdurig afwezig is. Ongeveer veertien maanden na het arbeidsongeval wordt hij ontslagen.

Beslissing

  • Het arbeidshof oordeelde dat er een vermoeden was van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Het bedrijf moest dus aantonen dat er geen discriminatie was. Na een gedetailleerde analyse van de stukken besloot het arbeidshof, anders dan de arbeidsrechtbank dat het ontslag ingegeven was door discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.
  • Het bedrijf kon niet aantonen dat het ontslag objectief gerechtvaardigd was door een legitiem doel en dat de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk waren.
  • Het arbeidshof kende de wettelijk voorziene schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 05-04-2023