Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 23 mei 2022

23 mei 2022

Een bedrijf uit de beveiligingssector hanteert een verstrengde procedure bij ziekte. Het heeft op basis van de Bradford-factor een lijst opgesteld van de werknemers die in een periode van 12 maanden meerdere keren kort afwezig waren wegens ziekte. De werknemers die op die lijst staan, moeten zich in geval van ziekte spontaan aanmelden voor een medische controle. Indien ze dat niet doen, dan hebben ze geen recht op gewaarborgd loon. In navolging van de arbeidsrechtbank oordeelt het arbeidshof dat deze maatregel gerechtvaardigd is.

Datum: 23 mei 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een werknemer was verschillende malen afwezig wegens ziekte. Omdat hij de verstrengde procedure niet had gerespecteerd werd zijn loon ingehouden. Er was een vermoeden van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand, maar het bedrijf kon aantonen dat het verschil in behandeling objectief werd gerechtvaardigd door een legitiem doel en dat de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk waren.

Beslissing

Het arbeidshof stelde dat de wet uitdrukkelijk toelaat dat een werkgever aan een werknemer vraagt om zich spontaan aan te bieden bij een controlearts in geval van ziekte. Volgens het arbeidshof was de verstrengde procedure gerechtvaardigd om verschillende redenen. Korte afwezigheden brachten organisatorische problemen met zich mee en ze waren belastend voor de andere werknemers. Het bedrijf wilde de werknemers die veelvuldig afwezig waren nauwgezet opvolgen zodat ze met de juiste zorg konden worden behandeld. Een nauwe opvolging door een controlearts kon een mogelijk verband tussen de afwezigheden en de werkomstandigheden aan het licht brengen. De verplichtingen die werden opgelegd aan de werknemers waren beperkt. Het was ook nodig om een selectie te maken want iedereen controleren zou een te hoge kost met zich meebrengen voor het bedrijf.

Kortom, het verschil in behandeling was gerechtvaardigd. De werknemer had de verstrengde procedure niet gevolgd en kon geen aanspraak maken op het gewaarborgd loon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Nl.), 23-05-2022