Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 26 juli 2023

26 juli 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een OCMW beslist dat een man die getroffen is door een handicap niet langer in aanmerking komt voor het combineren van deeltijds werk en deeltijdse disponibiliteit. Het arbeidshof vernietigt de beslissing van het OCMW, die volgens haar discriminerend is, en kent aan de man onder meer een forfaitaire schadevergoeding toe van 1.300 euro

Datum : 26 juli 2023

Instantie : arbeidshof Brussel

Criterium :  handicap

De feiten   

Een man, die bij een OCMW werkt, werd in 2010 getroffen door een hersentumor. In 2011 kon hij het werk deeltijds hervatten. Dit kon hij combineren met een deeltijdse disponibiliteit. Daardoor kon hij zijn loon voor deeltijdse prestaties combineren met een deeltijdse wachtvergoeding. In 2020 moest de man opnieuw een ingreep ondergaan. Toen hij daarna het werk deeltijds wilde hervatten, besliste het OCMW om een einde te stellen aan de combinatie van deeltijds werk en deeltijdse disponibiliteit. De man voerde aan dat deze beslissing discriminerend was.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelde dat de man werd gediscrimineerd op basis van zijn handicap. De beslissing van het OCMW werd vernietigd en het OCMW werd veroordeeld om het achterstallige wachtgeld te betalen aan de man.

De man kreeg eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 1.300 euro op grond van het laatste lid van artikel 18, § 2 Antidiscriminatiewet (dat verwijst naar artikel 15 Antidiscriminatiewet): de materiële schade die voortvloeide uit de discriminatie kon worden hersteld via de toepassing van de nietigheidssanctie uit artikel 15 Antidiscriminatiewet, daarom werd de forfaitaire schadevergoeding bepaald op 1.300 euro.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Nl.), 26-7-2023 – rolnummer 2022/AB/266