Arbeidshof Luik, 18 maart 2021

18 maart 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een persoon met een beperking werkt in een openbare dienst. Daar heeft ze een zittend beroep. Nadat ze afwezig is omwille van ziekte, vraagt ze aan haar werkgever een aangepaste job: zonder al te veel verplaatsingen en – op aanbeveling van de arbeidsgeneesheer – met een halftijds medisch uurrooster. De werkgever weigert deze redelijke aanpassingen en vraagt haar om ofwel ontslag te nemen, ofwel aan de slag te gaan in een medisch onaangepaste job. Een paar dagen later, wordt ze ontslagen. 

Datum: 18 maart 2021

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

De discriminatie en de weigering van redelijke aanpassing worden bevestigd.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: AHof.Luik, 18-03-2021