Arbeidshof Luik, afdeling Namen, 20 mei 2021

20 mei 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw stuurt buiten de werkuren racistische berichten naar een collega via Messenger. Die collega toont de berichten aan haar hiërarchische verantwoordelijke. Het arbeidshof oordeelt dat de werkgever rechtmatig in het bezit kwam van de berichten en dat een ontslag om dringende redenen gerechtvaardigd was.

Datum: 20 mei 2021

Instantie: arbeidshof Luik, afdeling Namen

Criterium: racisme

Domein: arbeid

De feiten 

Een ziekenhuismedewerkster stuurt buiten haar werktijd racistische berichten via Messenger naar een collega.  Die berichten gaan over een andere collega van Martinikaanse origine. Ze zegt aan die collega onder meer dat ze ‘bananen en nootjes’ moet voorzien om de ‘aap’ op te leiden.  De collega die de berichten ontvangt is geschokt en toont de berichten aan haar hiërarchische verantwoordelijke. Andere collega’s bevestigen dat ze getuigen waren van racistische uitspraken en gedragingen van de vrouw die de berichten stuurde. De vrouw wordt ontslagen om dringende redenen. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Namen in een vonnis van 28 januari 2020 dat de berichten privé waren en niet als bewijs konden worden gebruikt om een ontslag om dringende redenen te rechtvaardigen.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelt dat de berichten wel als bewijs mochten worden gebruikt om het ontslag om dringende redenen te rechtvaardigen. De vrouw stuurde de berichten weliswaar buiten de werkuren, maar ze kwamen rechtmatig in het bezit van de werkgever nadat een collega die geschokt was de berichten toonde. De werkgever heeft op geen enkele manier de berichten onderschept of er op onrechtmatige wijze kennis van genomen. Het uitwisselen met collega’s van berichten over het werk is geen communicatie die strikt privé kan worden genoemd. De vrouw mocht er zich redelijkerwijze aan verwachten dat de berichten niet privé zouden blijven.

Vervolgens oordeelde het arbeidshof dat het ontslag om dringende redenen gerechtvaardigd was. De vrouw voerde aan dat ze geen ernstige fout had begaan en enkel gebruik had gemaakt van haar vrije meningsuiting. Ze zei dat het om humor ging en dat ze niet racistisch was want ze had kennissen van buitenlandse origine.

De berichten waren volgens het arbeidshof een aantasting van de waardigheid van de collega van Martinikaanse origine en ze waren niet humoristisch. Het ging ook niet over de vraag of de vrouw racistisch was, maar wel over de vraag of ze zich racistisch had uitgelaten. Het arbeidshof oordeelde dat het ontslag om dringende redenen gerechtvaardigd was door de vertrouwensbreuk met de werkgever. Het arbeidshof wees erop dat de vrouw werkzaam was in de zorgsector en dat in die sector empathie en respect kernwaarden waren.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Luik, afd. Namen 20-05-2021

Downloads