Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 15 februari 2022

15 februari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man met een handicap is tewerkgesteld bij een publieke overheid als administratief bediende (E-niveau). Naar aanleiding van een reorganisatie wordt hij ontslagen. De arbeidsrechtbank oordeelt dat er sprake is van het weigeren van redelijke aanpassingen.

Datum: 15 februari 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

Criterium: handicap

Domein: werk

De feiten  

Een man is sinds 2001 tewerkgesteld bij een publieke overheid als administratief bediende op E-niveau. Hij heeft epilepsie, clusterhoofdpijn, migraine en rugproblemen. Daardoor heeft hij een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66%. Naar aanleiding van een reorganisatie wordt aan de man een heroriënteringstraject voorgesteld om hem te begeleiden naar een nieuwe functie op E-niveau. Op basis van een gezondheidsbeoordeling wordt vastgesteld dat de man niet in aanmerking komt voor de openstaande vacatures op E-niveau en hij wordt ontslagen.

Beslissing 

De arbeidsrechtbank oordeelt dat de werkgever niet bewijst voldoende inspanningen te hebben geleverd om de man een nieuwe functie te bezorgen. Dat staat gelijk met het weigeren van redelijke aanpassingen. Er is dus sprake van discriminatie op grond van handicap (artikel 14 Antidiscriminatiewet). De man kan aanspraak maken op de wettelijk voorziene schadevergoeding van zes maanden brutoloon (artikel 18, § 2, 2°Antidiscriminatiewet).

De arbeidsrechtbank wijst op volgende zaken:

  • Het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap werd verankerd in artikel 22ter Grondwet.
  • De wet voorziet geen specifieke procedure voor het aanvragen van redelijke aanpassingen. Het initiatief kan uitgaan van de werknemer of van de werkgever die vaststelt dat de werknemer moeite heeft met het uitvoeren van bepaalde taken.
  • Het valt volgens de arbeidsrechtbank niet in te zien waarom onder geen enkel beding kon afgeweken worden van het E-niveau bij de re-integratie van de man.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 15-02-2022