Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 13 februari 2020

13 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man is diensthoofd bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Hij is 9 maanden afwezig omwille van ziekte, onder meer te wijten aan de stress van zijn beroep. Nadat hij een halftijdse arbeidshervatting vraagt, wordt hij ontslagen. De werkgever stelt dat voor de job een universitair diploma nodig is.

Datum: 13 februari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Op grond van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, meent de rechtbank dat er geen sprake is van handicap, aangezien de situatie niet voldoende duurzaam was op het ogenblik van het ontslag. Evenwel rechtvaardigt niets dat de werkgever niet gewacht heeft op de terugkeer van de werknemer om zijn beslissing te nemen. De werkgever wordt veroordeeld voor discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 13-02-2020