Arbeidsrechtbank Brussel, 29 maart 2019

29 maart 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een financieel analyticus functioneert volgens zijn werkgever niet naar behoren en weigert om vormingen te volgen die zijn prestaties zouden ten goede komen. Na een onderhoud hierover wordt hij arbeidsongeschikt en uiteindelijk wordt hij ontslagen.

Arbeidsrechtbank Brussel, 29 maart 2019

Datum: 29 maart 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Uit het dossier blijkt duidelijk dat het ontslag te wijten is aan de slechte prestaties van de werknemer. Het feit dat hij werd ontslaan tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, volstaat niet als vermoeden voor een discriminatie op grond van de gezondheidstoestand.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 29-03-2019