Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalig), 5 mei 2022

5 mei 2022
Actiedomein: Werk
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werkt als commercieel adjunct-directeur in een bank. Door pesterijen op het werk is hij gedurende een maand arbeidsongeschikt. Hij wordt, twee dagen nadat hij een ziektebriefje binnenbrengt, ontslagen. De arbeidsrechtbank oordeelt dat er sprake is van discriminatie omwille van de gezondheidstoestand van de man.

Datum: 5 mei 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing

De man beweert dat er sprake is van een toxisch klimaat op het werk, waardoor hij zijn werk niet goed kan uitvoeren. De pesterijen hebben een invloed op zijn gezondheidstoestand. De bank daarentegen beweert dat het ontslag verband hield met de onvoldoende prestaties van de man en ingegeven was door het belang van de onderneming.

Het ontslag volgde onmiddellijk nadat de man een ziektebriefje binnenbracht. Er is dus volgens de arbeidsrechtbank een vermoeden van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Dat vermoeden kan door de bank niet worden weerlegd.

De vergoeding voor discriminatoir ontslag van 6 maanden brutoloon werd door de arbeidsrechtbank echter herleid tot 3 maanden brutoloon. De catastrofale financiële resultaten van de bank maakten een ingrijpen in het functioneren van de man nodig. De nadelige behandeling – het ontslag van de man – zou dus ook op niet-discriminerende gronden getroffen zijn (artikel 16, § 2, 2° antidiscriminatiewet).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Fr.), 05-05-2022