Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 27 juni 2022

27 juni 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een magazijnier wordt aangeworven voor een periode van zes maanden. Op het ogenblik van zijn aanwerving, verzwijgt hij dat hij een operatie moet ondergaan en een hele tijd afwezig zal zijn. Hij krijgt zijn ontslag. De arbeidsrechtbank oordeelt dat er geen sprake is van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Datum: 27 juni 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige)

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: werk

De feiten  

Een man treedt in dienst van een kleine onderneming, als magazijnier, voor een periode van zes maanden. Enkele maanden voor zijn aanwerving had hij een ongeval gehad waardoor hij moest geopereerd worden aan zijn hand. De man verzweeg bij zijn aanwerving dat hij moest worden geopereerd. Elf dagen na zijn indiensttreding was hij een hele tijd afwezig omwille van de operatie. De man werd ontslagen en vocht zijn ontslag aan bij de arbeidsrechtbank, onder meer op grond van de antidiscriminatiewet.

Beslissing 

De arbeidsrechtbank oordeelt dat er geen sprake is van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand. De man werd aangeworven in een kleine onderneming, voor een periode van zes maanden, om hoofdzakelijk manuele arbeid te verrichten.  Door bij zijn aanwerving te verzwijgen dat hij een operatie moest ondergaan, had hij zich niet loyaal getoond tegenover zijn werkgever. Hij had bijgedragen tot de desorganisatie van de onderneming en het was rechtmatig dat de onderneming maatregelen nam.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Nl.), 27-06-2022