Arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalige), 18 maart 2022

18 maart 2022
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank oordeelt dat niet alleen meisjes, maar ook jongens die het vaccin tegen het Humaan Papillomavirus op school misliepen, de inhaalvaccinatie tot hun 18 jaar grotendeels terugbetaald krijgen.

Datum: 18 maart 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalige)

Criterium: seksuele geaardheid

Domein: sociale bescherming

Beslissing:

De ziekteverzekering betaalde de vaccins tegen het Humaan Papillomavirus grotendeels terug voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Voor jongens die niet gevaccineerd werden via het programma van de Vlaamse overheid was er geen terugbetaling door de ziekteverzekering.

Die regeling was in het bijzonder nadelig voor homoseksuele jongens. Heteroseksuele jongens werden namelijk onrechtstreeks beschermd door de vaccinatie van meisjes. Voor homoseksuele jongens gold die onrechtstreekse bescherming niet.

De arbeidsrechtbank oordeelt dat er sprake is van een intersectioneel onderscheid op basis van geslacht en op basis van seksuele geaardheid.  Een dergelijk onderscheid kan slechts gerechtvaardigd worden wanneer is voldaan aan de rechtvaardigingseis uit de Genderwet (artikel 16, 17 en 18 Genderwet) die strenger is dan de rechtvaardigingseis uit de Antidiscriminatiewet (artikel 7 en 9 Antidiscriminatiewet). Door de verwerende partij kan geen rechtvaardiging voor het onderscheid worden aangetoond. Daarom is er volgens de arbeidsrechtbank sprake van een verboden discriminatie in de zin van artikel 19 Genderwet juncto artikel 14 Antidiscriminatiewet.

Het slachtoffer krijgt een materiële schadevergoeding van 245,80 euro (de terugbetaling van het vaccin) en een morele schadevergoeding van 1 euro. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen was betrokken partij, maar krijgt geen schadevergoeding omdat het geen (morele) schade kan bewijzen.

Sinds 1 augustus 2022 word het vaccin tegen het Humaan Papillomavirus terugbetaald voor meisjes én jongens tussen 12 en 18 jaar.  

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Brussel (Nl.), 18-03-2022