Hof van beroep Antwerpen, 25 maart 2016

25 maart 2016
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Criterium: Seksuele geaardheid

Onderwerp: Een jonge vrouw overleed aan de verwondingen opgelopen door een duiveluitdrijving. Ze zou haar seksuele geaardheid hebben bekendgemaakt, wat thuis niet in goede aarde zou zijn gevallen.

Beslissing: Het hof vindt dat het niet gaat om de verzwarende omstandigheden ingelast door de antidiscriminatiewet (artikel 405 quater Swb) maar wel om bescherming van een zwakke persoon (artikel 405 ter Swb). De vordering van Unia wordt afgewezen. De duiveluitdrijver wordt bij verstek veroordeeld tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke aanhouding; de moeder van de jonge vrouw krijgt drie jaar effectief en de vader één jaar effectief.

Afgekort: Antwerpen, 25-03-2016

Downloads