Arbeidsrechtbank Charleroi, 10 december 2018

10 december 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een kandidate postuleert als treinbegeleidster en wordt geweigerd. Na beroep te hebben ingesteld, mag ze toch haar stage aanvatten. Ze is afwezig omwille van ziekte en haar stage wordt beëindigd.

Datum: 10 december 2018

Instantie: Arbeidsrechtbank Charleroi

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen sprake is van directe of  indirecte discriminatie, noch van een weigering van redelijke aanpassingen.

Een treinbegeleider heeft in hoofdzaak een staand beroep tijdens de werkuren. Het gaat om een essentiële functie van het beroep in kwestie en de werkgever moet daarom de redelijke aanpassing niet onderzoeken in functie van elke andere taak die de persoon zou kunnen uitoefenen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Trib.trav.Charleroi, 10-12-2018