Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent, 11 juli 2019

11 juli 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Vijf arbeiders doen mee aan een werkonderbreking die niet op voorhand was goedgekeurd door de vakbond (zogenaamde 'wilde staking') en worden daarna ontslagen.

Datum: 11 juli 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Gent

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

De ontslagen werknemers krijgen elk een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden wegens discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Tot op vandaag gingen we ervan uit dat het begrip ‘syndicale overtuiging’, drie componenten bevat (GwH, 2 april 2009, overweging B.8.3):

  • syndicaal mandaat
  • lidmaatschap van een vakbond
  • syndicale activiteiten

De arbeidsrechtbank gaat voor een bredere definitie: “Om na te gaan of het beschermd criterium 'syndicale overtuiging' in het kader van de Antidiscriminatiewet aldus speelt, dient er, in de ruime interpretatie die de Rechtbank aldus volgt, te worden gekeken of er een bepaalde inwendige en/of uitwendige maar voornamelijk persoonlijke overtuiging met syndicale karaktereigenschappen kan worden ontwaard bij de werknemer die zich als slachtoffer van een mogelijke discriminatie kenbaar maakt.”

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort: Arb.rb.Gent, 11-07-2019

Downloads