Arbeidsrechtbank Gent, 17 december 2015

17 december 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bediende krijgt borstkanker. Ze komt vervroegd terug op vraag van haar werkgever en wordt kort daarna ontslaan. De poging tot dading tussen partijen loopt op een sisser uit en de bediende daagt haar vroegere werkgever voor de rechtbank. Ze roept onder meer discriminatie in op basis van haar gezondheidstoestand.

Datum: 17 december 2015

Instantie: Arbeidsrechtbank Gent

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing: De arbeidsrechtbank meent dat er geen sprake kan zijn van discriminatie. De werkneemster kreeg reeds opmerkingen over haar functioneren en heeft nooit enig feit van discriminatie ingeroepen. De chronologie van de feiten speelt evenmin in haar voordeel. Ze brengt geen elementen aan die van die aard zijn dat ze de verschuiving van bewijslast teweeg kunnen brengen.

Afgekort: Arb.rb.Gent, 17-12-2015

Downloads