Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent, 31 mei 2017

31 mei 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man met een fysieke handicap werd tijdens een besparingsronde als eerste ontslagen door een OCMW met als argument dat "elke werknemer optimaal dient te renderen". Hij werd wel halftijds opnieuw in dienst genomen. De man trok samen met Unia naar de rechtbank.

Criterium: handicap

Datum: 31 mei 2017

Instantie: arbeidsrechtbank Gent

Beslissing

De arbeidsrechtbank in Gent stelde een discriminatie op grond van handicap vast, aangezien het OCMW zelf het verband maakte tussen de aanwezigheid van deze handicap en het onvoldoende rendement dat de betrokkene hierdoor zou behalen. Verdere oordeelde de rechtbank dat het OCMW nogal licht over de mogelijke andere oplossingen ging en niet voldoende de andere mogelijke opties verder had onderzocht of uitgediept. Ook vroeg het OCMW geen subsidie aan voor de tewerkstelling van de melder. 

De arbeidsrechtbank veroordeelde het OCMW tot de betaling van een schadevergoeding van zes maanden brutoloon aan de man. Ook beval de rechtbank de aanplakking van de beslissing omdat het aangewezen is dat alle “medewerkers van het OCMW geïnformeerd worden over het verbod op discriminatie op basis van handicap op het domein van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat betrokkenen eventuele overtredingen onmiddellijk kunnen melden bij de daartoe bevoegde instanties." 

Downloads