Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, 11 december 2023

11 december 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw, die als buschauffeur werkt bij een openbare vervoersmaatschappij, wordt geweigerd voor de functie van “coach éco-conduite” omdat ze langdurig afwezig was geweest wegens ziekte. De arbeidsrechtbank oordeelt dat de vrouw werd gediscrimineerd op basis van haar gezondheidstoestand

Datum: 11 december 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: werk

De feiten 

Een vrouw werkt bij een openbare vervoersmaatschappij als buschauffeur. Ze solliciteert voor de interne functie van “coach éco-conduite”, maar haar kandidatuur wordt geweigerd. De reden voor de weigering is dat ze “meer dan 6 periodes en/of 50 dagen afwezig was in de periode van drie jaar voorafgaand aan de sollicitatie”. De vrouw vindt dat ze wordt gediscrimineerd op basis van haar gezondheidstoestand.

Beslissing

De arbeidsrechtbank leidt uit de reden voor de weigering een vermoeden af van discriminatie op basis van haar gezondheidstoestand. De weigering was gebaseerd op de afwezigheden om gezondheidsredenen en de openbare vervoersmaatschappij wist dat de vrouw gezondheidsproblemen had en nog een chirurgische ingreep moest ondergaan.

De openbare vervoersmaatschappij kon het vermoeden van discriminatie niet weerleggen.

De openbare vervoersmaatschappij meende dat de weigering objectief was gerechtvaardigd door een legitiem doel en dat de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk waren. Het was voor het bedrijf belangrijk om het project “éco-conduite” tot een goed einde te kunnen brengen en te kunnen rekenen op de voor het project geselecteerde chauffeurs.

Hiermee ging de arbeidsrechtbank niet akkoord. De vrouw was in het verleden afwezig geweest wegens ziekte, maar dit betekende niet dat ze ook in de toekomst afwezig zou zijn wegens ziekte. Eventuele afwezigheden in de toekomst zouden het project “éco-conduite” ook niet in gevaar brengen. Er waren immers vier coaches bij betrokken en het was geen voltijdse taak, maar een taak die slechts enkele uren per maand in beslag nam.

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de vrouw werd gediscrimineerd op basis van haar gezondheidstoestand en kende een forfaitaire schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Henegouwen, afd. Bergen 11-12-2023 - rolnummer 22/689/A