Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik, 21 april 2023

21 april 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een materniteit werkt volgens het principe dat alle vroedvrouwen polyvalent moeten zijn en alle taken autonoom moeten kunnen uitvoeren. Redelijke aanpassingen die inhouden dat een vroedvrouw niet polyvalent kan werken en niet alle taken autonoom kan uitvoeren vormen een onredelijke belasting voor de werkgever.

Datum: 21 april 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik

Criterium: handicap

Domein: werk

De feiten 

Een vroedvrouw had een werkongeval. De arbeidsgeneesheer oordeelde dat ze het werk kon hervatten op voorwaarde dat ze gedurende zes maanden geen zware lasten moest tillen. Volgende redelijke aanpassingen werden voorgesteld: (1) zo weinig mogelijk zware lasten tillen (bijv. enkel consultaties doen) en (2) bijstand van een collega voor werk waarbij zware lasten moeten worden getild.

Beslissing

De materniteit werkt volgens het principe van de integrale zorg. Alle vroedvrouwen moeten polyvalent zijn en moeten autonoom alle taken kunnen uitvoeren die horen bij het beroep van vroedvrouw. Op die manier is er geen verlies van competenties.

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de gevraagde redelijke aanpassingen een onevenredige belasting zouden vormen voor de werkgever. De vraag van de vroedvrouw voor redelijke aanpassingen werd afgewezen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Henegouwen, afd. Doornik 21-04-2023