Arbeidsrechtbank Huy, 13 januari 2020

13 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw werkt bij de dienst financiën van een gemeente. Na een drukke periode komt ze in een burn-out terecht en is ze 1 jaar afwezig. In de zomer van 2017 deelt ze mee dat ze halftijds het werk wil hervatten. Het ziekenfonds en de arbeidsgeneesheer stemmen daarmee in. Bij haar terugkomt vraagt de werkgever haar verlof op te nemen, want haar ontslag wordt overwogen. Twee weken later wordt ze ontslagen omwille van reorganisatie.

Datum: 13 januari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Huy

Criterium : gezondheidstoestand

Beslissing:

De chronologie van de feiten laat een discriminatie vermoeden. De rechtbank meent dat een burn-out kan beschouwd worden als een handicap, maar hier vraagt de werkneemster zelf om het werk te hervatten aangezien haar genezing in zicht is. Op het ogenblik van het ontslag waren er geen beperkingen meer van lange duur die het gebruik van het criterium handicap zouden rechtvaardigen. Het te hanteren criterium is dus wel degelijk de gezondheidstoestand.

De werkgever toont niet aan dat er een herstructurering plaatsvond en maakt zich dus schuldig aan directe discriminatie op grond van de gezondheidstoestand.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Huy, 13-01-2020