Arbeidsrechtbank Leuven, 13 juli 2015

13 juli 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werknemer neemt van 1 mei 2010 tot 31 maart 2013 tijdskrediet om zijn politiek mandaat uit te voeren. Bij zijn terugkomst kan de werkgever hem geen nieuwe functie bezorgen en wordt hij ontslagen. Hij meent dat de reden van zijn ontslag te wijten is aan zijn politieke voorkeur.

Criterium : Politieke overtuiging

Beslissing: De arbeidsrechtbank meent dat het ontslag niet discriminatoir is.

Afgekort: Arb.rb. Leuven, 13-07-2015

Downloads