Arbeidsrechtbank Leuven, 14 juli 2015

14 juli 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Criterium: Politieke overtuiging/geboorte

Onderwerp: Een arbeider van de technische dienst van een OCMW, tewerkgesteld in contractueel verband, nam deel aan een selectieproef om diezelfde job in statutair verband te kunnen uitoefenen. Op de eerste oproep volgde geen examen; na de tweede oproep wel, waarbij een nieuwe kandidaat als beste uit de proef kwam. De provinciegouverneur schorste zijn benoeming, onder meer wegens een gebrekkige motivering. Hetzelfde scenario deed zich voor na de derde oproep, maar het OCMW handhaafde zijn beslissing. De bevoegde Vlaamse minister vernietigde de beslissing, onder meer op grond van sterke aanwijzingen van politieke inmenging. Het parket werd ingelicht, maar daar liep de zaak vast omdat er geen bewijzen waren voor wie de uiteindelijke schuld droeg.

Beslissing: Er is geen sprake van discriminatie omdat de band met de discriminatiegronden 'politieke overtuiging' en 'geboorte' onvoldoende duidelijk is.

Afgekort: Arb.rb. Leuven, 14-07-2015

Downloads