Arbeidsrechtbank Leuven, 5 augustus 2021 (2)

5 augustus 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vakbondsafgevaardigde wordt ontslagen en eist, naast zijn specifieke ontslagvergoeding op grond van de wet van 1991, een bijkomende vergoeding op grond van discriminatie. Een lid van de vakbond sluit zich bij de zaak aan eveneens op basis van diezelfde discriminatiegrond.

Datum: 5 augustus 2021

Instantie: arbeidsrechtbank Leuven

Criterium: syndicale overtuiging

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

De rechtbank meent dat de specifieke ontslagvergoeding de discriminatie reeds dekt en dat er dus geen bijkomende vergoeding verschuldigd is, hoewel cumul niet is uitgesloten. Het vakbondslid kan wel aanspraak maken op de forfaitaire vergoeding voorzien door de Antidiscriminatiewet.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Leuven, 5-08-2021