Arbeidsrechtbank Luik, 25 maart 2022

25 maart 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een turnleraar in de kleuterklas wordt voor een tijdelijk contract aangeworven door een vzw die verschillende scholen beheert. Hij wenst te werken voor andere scholen die tot dezelfde groep behoren. De voorzitter van de vzw weigert dit omdat er geen aanwervingen mogen gebeuren van mensen die een graad van verwantschap hebben, ook door huwelijk, tot de tweede graad met een ander personeelslid of de vzw.

Datum: 25 maart 2022

Instantie: Arbeidsrechtbank Luik

Criterium: geboorte

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

De rechtbank meent dat er wel degelijk sprake is van een niet gerechtvaardigd onderscheid op grond van geboorte. De meeste overwegingen van de rechtbank betreffen het verschil in behandeling.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 25-03-2022

Downloads