Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Hoei, 13 juni 2022

13 juni 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Tien dagen nadat een werkneemster in een grootwarenhuis een arbeidsongeval had, werd ze ontslagen. De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag ingegeven was door discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Datum: 13 juni 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Hoei

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

Feiten en beslissing

Een vrouw werkte in een grootwarenhuis als kassierster, rekkenvulster en magazijnmedewerkster. Ze kreeg een arbeidsongeval en werd tien dagen na het ongeval ontslagen. Dat was volgens haar voldoende om aan te tonen dat er een vermoeden was van discriminatie op basis van haar gezondheidstoestand. Het grootwarenhuis kon niet aantonen dat dit niet het geval was. De vrouw kreeg de wettelijk voorziene schadevergoeding van zes maanden bruto loon.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Hoei, 13-06-2022