Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, 10 oktober 2023

10 oktober 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werkt als chauffeur en wordt ontslagen na twee jaar en twee maanden afwezigheid ingevolge een arbeidsongeval. Volgens de arbeidsrechtbank is er sprake van indirecte discriminatie op grond van de gezondheidstoestand. De arbeidsrechtbank leidt dit onder meer af uit het feit dat zes dagen na het arbeidsongeval een nieuwe chauffeur werd aangeworven met een contract van onbepaalde duur. 

Datum: 10 oktober 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

De feiten 

Een man werkte als chauffeur in een bouwbedrijf. Het bedrijf beschikte over twee vrachtwagens en had twee chauffeurs nodig. Na een arbeidsongeval was de man gedurende twee jaar en twee maanden afwezig. Op de dag dat hij terug kwam werken, werd hij ontslagen. Het bedrijf gaf als reden voor het ontslag ‘reorganisatie’ op. Tijdens de afwezigheid van de man had het bedrijf een nieuwe chauffeur aangeworven. Er was geen werk voor een derde chauffeur.

Beslissing

Er waren volgens de arbeidsrechtbank voldoende elementen die een vermoeden van discriminatie aantoonden. De man was langdurig afwezig geweest wegens ziekte en werd ontslagen op de dag dat hij terug kwam werken. In de motivering voor het ontslag werd verwezen naar zijn langdurige afwezigheid wegens ziekte (en niet naar een andere reden).

Volgens de arbeidsrechtbank werd de man indirect gediscrimineerd op grond van zijn gezondheidstoestand. Hij werd niet (direct) ontslagen omwille van zijn gezondheidstoestand, maar wel (indirect) omwille van de impact van zijn afwezigheid die het gevolg was van zijn gezondheidstoestand. Zes dagen na het arbeidsongeval had het bedrijf een nieuwe chauffeur aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Het bedrijf had zelfs niet overwogen om tijdelijk iemand aan te werven met een contact van bepaalde duur. Daardoor was het van in het begin duidelijk dat de man niet kon blijven, want er was slechts werk voor twee chauffeurs.

De arbeidsrechtbank kende een schadevergoeding toe van drie maanden brutoloon. De man was langdurig afwezig en na verloop van tijd zou het bedrijf hoe dan ook een chauffeur hebben moeten aanwerven met een contract van onbepaalde duur. De man zou dus ook ontslagen zijn geweest wanneer er geen sprake was van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Luik, afd. Luik 10-10-2023 - rolnummer 22/2535/A