Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, 6 december 2022

6 december 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werkt als arbeider bij een gemeente. Hij is verschillende malen afwezig wegens arbeidsongevallen en wegens ziekte.  De man wordt ontslagen. De schadevergoeding voor discriminatoir ontslag (zes maanden brutoloon) kan volgens de arbeidsrechtbank niet gecumuleerd worden met de schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag. Het miskennen van het principe audi alteram partem is een fout door de werkgever waarvoor een schadevergoeding van 3000 euro wordt toegekend.

Datum: 6 december 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: arbeid

De feiten 

Een man werkt als arbeider bij een gemeente. Hij is verschillende malen afwezig wegens arbeidsongevallen en wegens ziekte.  De man wordt ontslagen.

Beslissing

  • De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag discriminatoir is en kent de wettelijke schadevergoeding toe van zes maanden brutoloon.
  • De vraag voor een schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109) wordt door de arbeidsrechtbank afgewezen. De arbeidsrechtbank is van mening dat de schadevergoeding voor discriminatoir ontslag niet kan worden gecumuleerd met de schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag. De arbeidsrechtbank verwijst naar het principe non bis in idem en naar een arrest van het Hof van Cassatie van 20 februari 2012.
  • Ten slotte oordeelt de arbeidsrechtbank dat de gemeente het principe audi alteram partem heeft miskend. De man werd niet gehoord voor zijn ontslag en dat is een fout door de gemeente. Voor deze fout kreeg de man een schadevergoeding van 3000 euro.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Luik 6-12-2022