Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers, 25 januari 2023

25 januari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw wordt ontslagen na enkele weken van werkonbekwaamheid wegens ziekte. De schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag kan volgens de arbeidsrechtbank niet gecumuleerd worden met de schadevergoeding voor discriminatoir ontslag.

Datum: 25 januari 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers

Criterium: gezondheidstoestand

Domein: werk

De feiten 

Een vrouw wordt ontslagen na enkele weken van werkonbekwaamheid wegens ziekte.

Beslissing

De arbeidsrechtbank oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is en kent hiervoor een schadevergoeding toe. De vraag voor een schadevergoeding wegens discriminatoir ontslag wordt afgewezen door de arbeidsrechtbank wegens ongegrond. De arbeidsrechtbank is immers van oordeel dat de vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag niet gecumuleerd kan worden met de vergoeding voor discriminatoir ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Verviers 25-01-2023