Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, 8 december 2023

8 december 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leeg
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bedrijf discrimineert op basis van syndicale overtuiging wanneer het een bepaalde vakbond systematisch benadeelt tegenover een andere vakbond.

Datum: 8 december 2023

Instantie: arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver

Criterium: syndicale overtuiging

Domein: werk

De feiten  

In een bedrijf met 8000 werknemers heerst een gespannen sociaal klimaat. Een vakbond die actief is in het bedrijf stelt een stakingsvordering in wegens discriminatie van haar vertegenwoordigers en militanten op basis van syndicale overtuiging. Volgens de vakbond wordt een andere – en grotere – vakbond systematisch bevoordeeld. Zo houdt het bedrijf aparte informatiesessies en aparte vergaderingen met de vakbonden, waardoor de vakbond in kwestie verstoken blijft van informatie. Het bedrijf verbood de vakbond in kwestie ook om een affiche op te hangen met informatie over haar vertegenwoordigers.

Beslissing 

De arbeidsrechtbank oordeelde dat het bedrijf niet neutraal handelde en discrimineerde op basis van syndicale overtuiging. Doordat het bedrijf apart vergaderde met de vakbonden, had de vakbond in kwestie geen controle op de discussies die het bedrijf voerde met de andere – en grotere – vakbond. Dit had een negatieve impact op de vakbondsleden die vaststelden dat hun vakbond minder gunstig werd behandeld. Het bedrijf voerde als argument aan dat de vakbonden onderling een conflict hadden. Maar het conflict dateerde van 11 jaar geleden. Ondertussen waren er andere vakbondsafgevaardigden aangetreden. Er was volgens de arbeidsrechtbank geen enkele objectieve onmogelijkheid om, conform de wettelijke principes en de gebruikelijke praktijk in bedrijven met meer dan 100 werknemers, gemeenschappelijke vakbondsvergaderingen te organiseren.

De arbeidsrechtbank verplichtte het bedrijf om met alle vakbonden samen te vergaderen. Het bedrijf mocht geen affiches verbieden met informatie over de vertegenwoordigers van de vakbond in kwestie. Er werd een dwangsom opgelegd van 250 euro per overtreding.

Aandachtspunt

De arbeidsrechtbank ging in detail in op het begrip syndicale overtuiging. Syndicale overtuiging heeft betrekking op werknemers die lid zijn van een vakbond, maar ook op werknemers die geen lid zijn van een vakbond en die zich verenigingen in een spontane (syndicale) actie. Het feit of men al dan niet lid is van een vakbond, en het feit of de vakbond al dan niet de actie ondersteunt, speelt dus geen rol.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbrb. Waals-Brabant, afd. Waver, 8-12-2023 – rolnummer 23/443/A