Arbeidsrechtsbank Antwerpen, afdeling Turnhout, 12 oktober 2021

12 oktober 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een bediende moet een operatie ondergaan aan de pols en is hierdoor afwezig. Wanneer ze het werk hervat, wordt ze ontslagen. De werkgever verwijt haar dat de ze toch de telefoon had kunnen opnemen maar stuurde geen controlearts.

Datum: 12 oktober 2021

Instantie: Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

De rechtbank meent dat de chronologie van de feiten en een geluidsopname wel degelijk aantonen dat het ontslag te wijten is aan de ziekte.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Antwerpen, afd. Turnhout, 12-10-2021