Correctionele rechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, 3 juni 2019

3 juni 2019
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: RacismeHandicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen

Er zijn gruwelijke feiten van opsluiting, verkrachting, schending van de goede zeden, onmenselijke behandeling, slagen en verwondingen. En dat voornamelijk ten aanzien van een jonge vrouw met mentale handicap, maar ook ten aanzien van andere minderjarigen. De onderzoeksrechter weerhield de kwetsbaarheid en ook het verwerpelijk motief racisme voor de verkrachting en de schending van de goede zeden.

Datum: 3 juni 2019

Instantie: Correctionele rechtbank Charleroi

Criterium: handicap, racisme

Beslissing:

De rechtbank veroordeelt de twee beklaagden voor alle feiten, maar stelt dat de verzwarende omstandigheid inzake racisme en handicap niet weerhouden wordt. Het feit dat het slachtoffer werd uitgescholden als gehandicapte en dat ze een mentale achterstand heeft, volstaat niet om hieruit af te leiden dat de reden voor de inbreuken gelinkt is aan de handicap. De straffen zijn terecht zwaar, met name 10 jaar en 8 jaar effectief. De toegekende vergoedingen liggen eveneens hoog (€ 25.000 + 2* € 2.500).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.Charleroi, 3-06-2019