Correctionele rechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, 22 januari 2024

22 januari 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen

De correctionele rechtbank oordeelt dat het brengen van de Hitlergroet tijdens een begrafenis van iemand die gekend was in het extreemrechtse milieu in strijd is met de negationismewet en aanzet tot haat of geweld.

Datum: 22 januari 2024

Instantie: correctionele rechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi

Criterium: racisme

De feiten 

 In oktober 2018 woonden 200 tot 300 personen een begrafenis bij van iemand die erg gekend was in het extreemrechtse milieu. In het crematorium en op het kerkhof werd nazimuziek gespeeld en werden naziliederen gezongen. Ook werd een erehaag gevormd en enkele aanwezigen brachten de Hitlergroet. Tijdens de begrafenis werden video-opnames gemaakt die werden verspreid op de sociale media.

Drie personen die de Hitlergroet hadden gebracht tijdens de begrafenis werden vervolgd.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie vervolgde de drie beklaagden voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime werd gepleegd (artikel 1 negationismewet).
  • Aanzetten tot haat of geweld (artikel 20, 4° antiracismewet).

Beslissing 

De correctionele rechtbank oordeelde dat het brengen van de Hitlergroet tijdens een begrafenis getuigde van het minimaliseren en zelfs goedkeuren van de Holocaust. Daarnaast werd met het uitbrengen van de Hitlergroet aangezet tot haat tegenover personen van joodse afkomst. De correctionele rechtbank wees erop dat niemand de betekenis kan negeren van de Hitlergroet en de Holocaust.

De drie beklaagden werden schuldig bevonden aan beide misdrijven, maar de correctionele rechtbank legde geen straf op. Volgens de correctionele rechtbank was de redelijke termijn overschreden want de feiten dateerden van oktober 2018, de burgerlijke partijstelling van oktober 2021 en de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank pas van januari 2023.

De stad Charleroi en het crematorium van Charleroi kregen elk 1 euro morele schadevergoeding. Unia kreeg 500 euro morele schadevergoeding.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb. Henegouwen, afd. Charleroi, 22-1-2024 -rolnummer 22C000578