Correctionele rechtbank Leuven, 11 september 2023

11 september 2023
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Leuven

De correctionele rechtbank verklaart zich onbevoegd om te oordelen over samenhangende raciale en niet-raciale drukpersmisdrijven. 

Datum : 11 september 2023 

Instantie : correctionele rechtbank Leuven 

Criterium: racisme, geloof of levensbeschouwing 

De feiten    

Een man plaatst op Facebook verschillende berichten die aanzetten tot haat of geweld tegenover andere (zogenaamde) rassen en tegenover moslims. 

Juridische kwalificatie    

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:    

  • Aanzetten tot haat of geweld jegens een groep (art. 20, 4° antiracismewet). 
  • Aanzetten tot haat of geweld jegens een groep (art. 20, 4° antidiscriminatiewet). 

Beslissing   

De correctionele rechtbank verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de strafvordering. 

Het betreft een drukpersmisdrijf. Artikel 150 van de Grondwet bepaalt dat drukpersmisdrijven worden beoordeeld door een hof van assisen, behalve wanneer ze ingegeven zijn door racisme of xenofobie. In dat laatste geval is de correctionele rechtbank bevoegd. 

De correctionele rechtbank oordeelt dat er sprake is van samenhang. In geval van samenhang tussen een racistische en een niet-racistische drukpersmisdrijf dient aangenomen te worden dat enkel een hof van assisen bevoegd is om kennis te nemen van het geheel van de feiten. 

Aandachtspunt  

In de praktijk is er een feitelijke straffeloosheid voor niet-racistische haatspraak op de sociale media. Het hof van assisen wordt immers vrijwel nooit samengeroepen om te oordelen over niet-racistische drukpersmisdrijven. Unia pleit er reeds lang voor om artikel 150 van de Grondwet te herzien zodat ook niet-racistische drukpersmisdrijven door de correctionele rechtbank kunnen worden beoordeeld (zie bijvoorbeeld aanbeveling 16 in het Memorandum van Unia voor de verkiezingen van 2024). 

Unia was geen betrokken partij.  

Afgekort: Corr. Leuven, 11-09-2023