Correctionele rechtbank Limburg, afdeling Tongeren, 13 februari 2023

13 februari 2023
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Limburg

In deze zaak van racistisch geweld leidt de correctionele rechtbank het haatmotief af uit de bewoordingen die werden gebruikt tegenover het slachtoffer en tegenover de politie. Het feit dat de beklaagde behoorlijk dronken was vormt geen excuus. 

Datum: 13 februari 2023

Instantie: correctionele rechtbank Limburg, afdeling Tongeren

Criterium: racisme

De feiten   

Een 62 jarige man van Togolese nationaliteit werd zonder enig aanwijsbare oorzaak zwaar toegetakeld terwijl hij op de bus stond te wachten. Tijdens de aanval had de beklaagde geroepen naar het slachtoffer: “Ga terug naar Rwanda, ga terug naar Burundi”. Tegenover de politie had de dader het slachtoffer bestempeld als “één van de bruine apen”, “bruine mannen”, “terroristen”. 

Juridische kwalificatie   

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlastelegging:   

  • Opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid van meer dan vier maanden tot gevolg (art. 400 Sw.) en met een haatmotief als verzwarende omstandigheid (art. 405quater Sw.).

Beslissing  

De correctionele rechtbank oordeelde dat het misdrijf bewezen was.

  • Het haatmotief werd afgeleid uit de racistische bewoordingen die de beklaagde gebruikte. Tijdens de aanval had hij geroepen naar het slachtoffer: “Ga terug naar Rwanda, ga terug naar Burundi”. Tegenover de politie had de dader het slachtoffer bestempeld als “één van de bruine apen”, “bruine mannen”, “terroristen”.
  • De beklaagde was behoorlijk dronken op het ogenblik van de feiten, maar dat vormde voor de correctionele rechtbank geen excuus.
  • De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van 2000 euro. Voor wat de gevangenisstraf betreft werd probatie-uitstel verleend voor een termijn van 5 jaar, maar enkel voor het gedeelte van 1 jaar.

De aanval had zware gevolgen voor het slachtoffer (medische kosten, arbeidsongeschiktheid, posttraumatische stressstoornis …). Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 24.569,29 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 3000 euro.

Aandachtspunten 

  • Unia was geen betrokken partij maar gaf juridische ondersteuning aan het slachtoffer en verwees hem door naar gespecialiseerde zorg. Die tussenkomst van Unia was mogelijk omdat de politie het slachtoffer conform de instructies van de COL13/2013 informeerde over de mogelijke juridische bijstand door Unia. 
  • Gratuite racistische geweldpleging is géén alleenstaand geval: Bijna de helft van de mensen van Afrikaanse origine in de EU krijgt in hun dagelijkse leven te maken met racisme en discriminatie. Dat staat in het nieuwe rapport van Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).  
  • Meer dan vier jaar na de feiten lijdt het slachtoffer nog steeds aan de psychologische gevolgen van de aanval. Dit illustreert de impact van haatmisdrijven op het psychosociaal welzijn van het slachtoffer. 

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr. Limburg, afd. Tongeren, 13-02-2023 – rolnummer 19T000646