Correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik, 6 oktober 2022

6 oktober 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een man geeft een slag aan het slachtoffer en noemt hem “vuile arabier”. Hij wordt veroordeeld voor slagen en verwondingen met haatmotief.

Datum: 6 oktober 2022

Instantie: correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik

Criterium: racisme

De feiten  

Een man geeft het slachtoffer een slag. Tijdens de rechtszitting ontkent de man dat hij het slachtoffer uitmaakte voor “vuile arabier” en toeriep dat hij naar zijn land moest terugkeren. Tijdens het politieverhoor had hij wel toegegeven dat hij vond dat het slachtoffer een “vuile arabier” was.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlastelegging:  

  • Opzettelijke slagen en verwondingen met haatmotief (art. 405quater Strafwetboek).

 Beslissing 

De correctionele rechtbank veroordeelde de beklaagde voor de ten laste gelegde feiten tot een werkstraf van 100 uur.

Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van 214,98 euro.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr. Luik, afd. Luik, 6-10-2022