Correctionele rechtbank Luik, afdeling Verviers, 21 december 2021

21 december 2021
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een man wordt vervolgd voor diverse feiten, waaronder racistische bewoordingen.

Datum: 21 december 2021

Instantie: Correctionele rechtbank Luik, afdeling Verviers

Criterium: racisme

Beslissing:

Hij geniet van een uitstel van uitspraak mits het naleven van strenge voorwaarden.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.Luik, afd.Verviers, 21-12-2021