Correctionele rechtbank Namen, afdeling Dinant, 14 maart 2023

14 maart 2023
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Namen

Een vrouw was dronken en beledigde een politieagente tijdens een interventie. De vrouw werd onder meer veroordeeld voor mondelinge beledigingen tegenover een gezagsdrager met als verzwarende omstandigheid het haatmotief.

Datum: 14 maart 2023

Instantie: correctionele rechtbank Namen, afdeling Dinant

Criterium: racisme

De feiten  

Een vrouw had haar kinderen geslagen. De kinderen wilden beletten dat hun moeder de wagen nam terwijl ze dronken was. Tijdens de daaropvolgende interventie beledigde de vrouw enkele politieagenten, waaronder een politieagente van Aziatische origine. Eerder had ze al een brandweerman aangevallen tijdens een interventie.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie vervolgde de vrouw onder meer voor:  

  • Belediging door woorden van een drager van het openbaar gezag of de openbare macht met haatmotief (art. 448, 2e lid en 453bis Sw.).

Beslissing 

De vrouw had onder meer naar een politieagente geroepen “toi, sale asiatique, ne me touche pas, retourne dans ton pays, sale pute” (vertaling: “raak me niet aan, jij vuile Aziaat, keer terug naar je land, vuile hoer”). Mondelinge beledigingen tegenover gezagsdragers zijn strafbaar. Wanneer de belediging bovendien wordt ingegeven door haat, misprijzen of vijandigheid tegenover een persoon wegens diens nationale of etnische afstamming, dan kan de rechter de straf verzwaren.

De vrouw werd, voor alle feiten samen, bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 400 euro (beide met 3 jaar uitstel).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr. Namen, afd. Dinant, 14-3-2023 – rolnummer 22D000441