Correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 18 oktober 2022

18 oktober 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: West-Vlaanderen

Twee mannen werden veroordeeld voor aanzetten tot haat of geweld nadat ze zich racistisch hadden uitgelaten tijdens een tramrit.

Datum : 18 oktober 2022

Instantie : Correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Criterium: Racisme

Domein: Samenleving

De feiten 

De twee beklaagden hadden zich op een tram meermaals racistisch uitgelaten tegenover een man van buitenlandse origine. Eén van de beklaagden had getracht om de man een stamp te geven. De politie stelde vast dat de beklaagden stevig gedronken hadden. Ze lieten duidelijk hun sympathie voor het Vlaams Belang blijken. De feiten bleken uit politionele vaststellingen, getuigenverklaringen van controleurs van De Lijn en camerabeelden.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagden vervolgd voor de volgende tenlastelegging:  

  • Aanzetten tot haat of geweld tegenover een persoon (art. 20, 2° Antiracismewet).

Beslissing 

De correctionele rechtbank veroordeelde de beklaagden tot een werkstraf van respectievelijk 60 en 46 uren. Daarbij bepaalde de correctionele rechtbank dat de werkstraf bij voorkeur moest worden uitgevoerd op een plaats die verband hield met de strijd tegen racisme (in toepassing van artikel 37 quinquies § 4, 2e lid Sw.).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.West-Vlaanderen, afd. Brugge, 18-10-2022