Grondwettelijk Hof, 9 juli 2020

9 juli 2020
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Leeg
Rechtsmacht: Grondwettelijk hof

Op grond van artikel 2 van de wet van 27 februari 1987 kan het recht op tegemoetkomingen voor personen met een handicap niet toegekend worden aan een meerderjarige die nog geen 21 jaar is.

Grondwettelijk Hof, 9 juli 2020

Datum: 9 juli 2020

Instantie: Grondwettelijk Hof

Criterium: handicap

Beslissing:

Er is wel degelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel, vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: GWHof., 9-07-2020

Downloads

Vergelijkbare rechtspraak Grondwettelijk Hof, 9 juli 2020

11 januari 2022

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 11 januari 2022

In de polis van een verzekering gewaarborgd inkomen wordt een uitzondering voorzien voor het geval waarin de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een psychische aandoening van de verzekerde. De arbeidsrechtbank oordeelt dat die uitzondering strijdig is met de Antidiscriminatiewet en bijgevolg nietig is. Artikel 15 Antidiscriminatiewet bepaalt immers dat bepalingen die strijdig zijn met de Antidiscriminatiewet, en bedingen die bepalen dat een contracterende partij bij voorbaat afziet van de rechten die door de Antidiscriminatiewet worden gewaarborgd, nietig zijn.