Hof van beroep Brussel (Nederlandstalig), 1 april 2015

1 april 2015
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Op 22 april 2013 werd een politieman veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brussel wegens slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden zowel ten aanzien van een collega als ten aanzien van een arrestant.

Criterium: Racisme

Beslissing: Het Hof van Beroep beslist dat de man het voordeel van de twijfel geniet voor wat betreft de feiten gepleegd op de arrestant maar behoudt de veroordeling voor de feiten gepleegd ten aanzien van de collega. Om zijn reclassering te vergemakkelijken krijgt de man een opschorting van de uitspraak gedurende 5 jaar.

Afgekort: Brussel, 1-04-2015

Downloads