Hof van beroep Brussel, 4 maart 2021

4 maart 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een politieman die herhaaldelijk opmerkingen maakte over een collega van Afrikaanse origine werd op 28 februari 2019 veroordeeld door de correctionele rechtbank in Brussel op grond van het aanzettingsmisdrijf (artikel 20 Antiracismewet). Het hof van beroep in Brussel spreekt de politieman vrij op grond van twijfel.

Datum: 4 maart 2021

Instantie: Hof van beroep Brussel

Criterium: racisme

Beslissing:

Het hof van beroep stelt dat het, onverminderd het bijzonder verwerpelijke en aanstootgevende karakter van de door de politieman gekozen woordenschat, niet afdoende aangetoond was dat de politieman hiermee derden heeft aangezet tot discriminatie, segregatie of haat tegenover het slachtoffer.

Unia was betrokken partij in eerste aanleg.

Afgekort: Brussel, 04-03-2021

Downloads