Hof van beroep Gent, 21 maart 2023

21 maart 2023
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een man werd veroordeeld voor aanzetten tot haat of geweld wegens vulgaire en racistische uitspraken tegenover een politie-inspecteur. In hoger beroep werd in plaats van een gevangenisstraf van 8 maanden een werkstraf van 100 uren opgelegd.

Datum: 21 maart 2023

Instantie: hof van beroep Gent

Criterium: racisme

De feiten  

Op 24 juni 2022 werd een man bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor een reeks vulgaire en racistische uitspraken tegenover een politie-inspecteur (onder meer “vuile neger”, “’t zijn allemaal apen, fucking apen!” en “ik zal die vuile neger-collega nog wel te pakken krijgen”). De uitspraken gebeurden in het bijzijn van meerdere collega’s van de politie-inspecteur.

De politie-inspecteur kreeg een schadevergoeding van 400 euro.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagden in eerste aanleg vervolgd voor de volgende tenlastelegging:  

  • Aanzetten tot haat of geweld jegens een persoon (artikel 20, 2° Antiracismewet).

Beslissing 

De man ging in beroep tegen de opgelegde straf. Het hof van beroep oordeelde dat het opleggen van een werkstraf meer gepast was met het oog op de resocialisatie van de beklaagde. De gevangenisstraf werd omgezet in een werkstraf van 100 uren.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Gent, 21-3-2023

Downloads