Hof van beroep Luik, 21 maart 2023

21 maart 2023
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

[Waarschuwing: deze tekst kan kwetsende woorden bevatten.]

Een politie-inspecteur in het openbaar "vuile neger" en "verrader" toeroepen en hem tegelijkertijd met de vinger aanwijzen, is geen smaad maar aanzetten tot discriminatie.

Datum: 21 maart 2023

Instantie: Hof van beroep Luik

Criterium: racisme

De feiten  

Een politie-inspecteur werd samen met een collega opgeroepen voor een interventie naar aanleiding van een gevecht tussen twee personen. Een van de betrokkenen richtte zich tot de politie-inspecteur. Hij riep "sale renoi" (vuile neger) en "traitre" (verrader) terwijl hij met zijn vinger naar de politie-inspecteur wees.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagde in eerste aanleg vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Aanzetten tot discriminatie jegens een persoon (art. 20, 1° Antiracismewet).   

Beslissing 

In eerste aanleg oordeelde de rechter dat er geen sprake was van aanzetten tot discriminatie. De feiten werden geherkwalificeerd in smaad (artikel 276 Strafwetboek).

Het hof van beroep volgt deze zienswijze niet en oordeelde dat er toch sprake was van aanzetten tot discriminatie. De woorden waren immers bewust haatdragend, gingen gepaard met het wijzen met de vinger en werden uitgesproken in het openbaar.

Het hof van beroep bevestigde de straf die in eerste aanleg was uitgesproken (een werkstraf van 50 uur en een geldboete van 208 euro).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: HvB Luik, 21-3-2023

Downloads