Hof van Cassatie, 10 september 2012

10 september 2012
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Een kankerpatiënt had als gevolg van haar behandeling te kampen met kaalheid; daarom droeg ze een hoofddoek. Samen met haar gezin ging ze uit voor een etentje. De dienster wees haar erop dat hoofddeksels in het restaurant niet toegelaten waren. 

Het slachtoffer stelt een vordering tot staking in op grond van discriminatie omwille van gezondheidstoestand en de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, dd. 26 mei 2010, kent haar vordering toe.

Het hof van beroep van Luik, dd. 22 februari 2011, meende dat een kledingvoorschrift geen beschermd criterium was. Het Hof van Cassatie heeft dat arrest verbroken aangezien de stakingsvordering wel degelijk gestoeld was op een indirecte discriminatie op grond van gezondheidstoestand, en het hof van beroep dus de wet verkeerd interpreteerde. Eindbeslissing Bergen, 29 september 2015.

Downloads