Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 2 juni 2014

2 juni 2014
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Criterium: Godsdienst, gezondheidstoestand

Thema: Een fitnessketen voorziet in haar huishoudelijk reglement onder meer een algemeen verbod op hoofddeksels en voor abonnees een verbod op uiterlijke tekenen van politieke en religieuze overtuigingen. Een dame wordt geweigerd omwille van haar hoofddoek die ze draagt om religieuze redenen, een andere dame die een hoofddoek draagt omwille van gezondheidsredenen overkomt hetzelfde. De onderhandelingen brengen geen soelaas. De keten doet enkel aanpassingen voor gezondheidsredenen en mits overleg.

Beslissing: De rechtbank meent dat de vrijheid van godsdienst niet absoluut is en dat er beperkingen kunnen aan gesteld worden onder meer omwille van een legitiem veiligheidsdoel. De vordering van het Centrum wordt afgewezen maar toch formuleert de rechtbank de opmerking dat de keten in kwestie er goed zou aan doen ook voor godsdienst een mogelijke uitzondering te voorzien.

Afgekort: Rb.1steA. Brussel, 2-06-2014

Zie ook : Brussel, 8 september 2015

Downloads